Nota Legal

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que la inscripció a través d’aquest formulari dóna lloc a la inclusió de les dades de caràcter personal en els fitxers de protecció de dades, l’entitat responsable dels quals és La fundació Orquestra Jove de la Selva. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant d’aquesta entitat, Passeig Sant Salvador, 25-27 de Sta. Coloma Farners (17430). Us informem que les vostres dades poden ser cedides a altres autoritats que tenen competències legalment conferides, per a la resolució de la vostra sol•licitud.
 
D’altra banda, el Consell Comarcal de la Selva, únicament cedeix l’espai per allotjar el lloc web de l’Orquestra Jove de la Selva, i declina qualsevol responsabilitat de les dades recollides